Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1

Dysponent: 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym oraz dodatkową powierzchnią dydaktyczną i administracyjną, która zdecydowanie poprawi parametry techniczno-użytkowe dotychczasowego budynku szkolnego, wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego oraz wzmocni społeczny potencjał osiedli Smochowice i Krzyżowniki.

 

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – październik/listopad 2015 r.
Planowane zakończenie robót budowlanych – 30 listopada 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zrealizowano przed terminem zapisanym w harmonogramie inwestycji.
 

Źródła finansowania: 

Środki własne z budżetu Miasta Poznania

Załączniki: 
Autor: Grażyna Lisiecka
Data utworzenia: 02.12.2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 20.04.2020 - 10:50