Przebudowa ul. Tarczowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ulicy Tarczowej, polegająca na remoncie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym, a także montażem progów zwalniających.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Termin rozpoczęcia  - wrzesień 2016 r.

Termin zakończenia prac budowlanych  - grudzień 2016 r.

Termin zakończenia przedmiotu umowy - luty 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Wszelkie roboty zostały wykonane – zakończnie nastąpiło w grudniu 2016 r.
 

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 30-04-2020