Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Terminy: 

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – 28 sierpnia 2015 r.
Termin podpisania umowy na roboty budowlane – 22 września 2015 r.
Termin zakończenia zadania – 12 lutego 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zakończono. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe oraz rozbudowano układ drogowy poprzez budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, zjazdów do posesji oraz założenie trawników. Wykonano również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego uspokajające ruch pojazdów.

Źródła finansowania: 

Miasto Poznań

Autor: Tomasz Płóciniczak
Data publikacji: 02-12-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020