Budowa węzła drogowego Dębiec

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej, obejmująca liczący ok. 1,1 km odcinek ulicy wraz z tunelem pod linią kolejową E59 Poznań-Wrocław.

Budowa tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej, zmiana konstrukcji jezdni, wykonanie „cichej nawierzchni” bitumicznej, budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz sygnalizacji świetlnej z kompleksową przebudową uzbrojeń podziemnych.

Ponadto przebudowa skrzyżowań z ul. Świerkową i Modrzewiową oraz Łozową, wykonane nasadzeń zieleni na terenie całej przebudowywanej ulicy, a także wymiana oświetlenia ulicznego. Budowa progów zwalniających w ulicach: Brzozowa, Świerkowa, Modrzewiowa oraz dodatkowo dwóch przejść z sygnalizacją aktywną na skrzyżowaniu ulic Jesionowej z Modrzewiową.

Za wykonanie odcinka tunelu, leżącego bezpośrednio pod torami, na działkach będących w użytkowaniu PKP oraz za jego oświetlenie, odwodnienie, budowę zadaszonych wyjść na perony, a także za prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu nad tunelem, odpowiada konsorcjum firm budowlanych, pracujące na rzecz PKP PLK.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Źródło: PIM, dronstudio.pl

Terminy: 

30.12.2016 r. – oddanie tunelu do użytkowania, termin zakończenia robót dodatkowych - 30 października 2017 r.

 

Aktualny stan realizacji: 

Inwestycja zakończona i przekazana do Dysponenta.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Autor: Radosław Siwek
Data publikacji: 02-12-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-04-2020