Archiwum - 2020

Strefa skateparku jest wielofunkcyjnym miejscem do uprawiania sportów ekstremalnych. Jej adresatami są zarówno użytkownicy deskorolek, rolek, hulajnóg, jak i rowerów wyczynowych. Skatepark został zlokalizowany przy ul. Szpaków, w pobliżu parkingu przed Szkołą Podstawową nr 55. Obiekt jest kolejnym atrakcyjnym punktem aktywnego wypoczynku strefy okołomaltańskiej oraz miejscem integracji dla młodzieży z pobliskich osiedli.

 

Inwestycja swoim zakresem obejmowała budowę jedni ze skrzyżowaniem oraz chodników i zjazdów. W ramach prac nasadzone zostały także drzew i krzewy oraz pojawiły się nowe trawniki. Roboty obejmowały również modernizację sieci gazowej wraz z przebudową przyłączy gazowych oraz oznakowanie ulicy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Budowa nowego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej, zlokalizowanego przy ul. Warmińskiej 1 oraz poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej. Nowoczesny obiekt będzie pełnił funkcję stadionu rozgrzewkowego dla istniejącego stadionu głównego.

GALERIA

 

W ramach zadania wybudowany został nowoczesny układ drogowy, który zwiększył poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Znacznej poprawie uległy również walory estetyczne pasa drogowego, a nowy układ komunikacyjny został dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Droga, która w przeważającej części miała nawierzchnię gruntową, zmieniła się w przyjazną ulicę osiedlową o nawierzchni bitumicznej, z ściekiem przykrawężnikowym. Pojawiły się również chodniki z kostki brukowej oraz zjazdy na posesje. Dla zapewnienia bezpieczeństwa powstały dwa progi zwalniające oraz zamontowane zostało nowe oświetlenie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje, zlokalizowanego na os. Piastowskim. W odnowionym obiekcie pojawiły się m.in.: nowoczesna przestrzeń biurowa, nowe szatnie oraz pomieszczenia socjalne. Budynek został również przystosowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W ramach zadania wzmocniono podłoże gruntowe budynku, a dzięki zastosowaniu mikropali fundamenty odzyskały stabilność.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

W ramach przedsięwzięcia powstaną trzy budynki: magazyn przeciwpowodziowy, budynek strażnicy oraz wozownia - garaż dla pojazdów OSP. W kompleksie na poznańskiej Woli będą stacjonowały: Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego "Mistral" oraz Ochotnicza Straż Pożarna - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, które wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W nowym budynku znajdzie się także Magazyn Przeciwpowodziowy dla Miasta Poznania, który obecnie, tymczasowo, mieści się w Forcie II.
 

Przebudowa ul. Wyłom to inwestycja, w ramach której powstał m.in.: nowy chodnik z kostki brukowej po południowej stronie ulicy, nowe krawężniki i zjazdy do posesji, częściowo wymieniona została także nawierzchnia. Wykonane zostały również miejsca parkingowe po północnej stronie drogi, a na jezdni pojawiły się trzy progi zwalniające. Przebudowa ulicy była również okazją do budowy kanału technologicznego oraz do przebudowy odwodnienia. Posadzone zostały nowe drzewa i powstał liczący ok. 400 metrów kwadratowych trawnik.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

GALERIA

Jest to kontynuacja wspólnego projektu mieszkańców Sołacza, Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna i Podolan pn. „Plażojada – Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz”, realizowanego w ramach PBO 2016. Jego celem jest uzupełnienie rewitalizowanych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Poznania i okolic w najładniejszych zakątkach północno – zachodniej części Miasta.

Podstawowa infrastruktura i ścieżki komunikacyjne zostały uzupełnione o małą architekturę i objęte monitoringiem. Na plaży Parkowej nad jeziorem Kierskim zbudowano ścieżkę i dojścia do pomostów, wiatę z ławkami i stołami, pojawiły się leżaki stacjonarne, ławki i kosze na śmieci, także z naturalnego drewna.

Na plaży Smoczej nad jeziorem Kierskim jest wiata z ławkami i stołami oraz stanowisko do food-trucka. Doposażono też plac zabaw w nowe urządzenia: karuzelę i bujak.

Renowacja elewacji i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, usytuowanego przy ul. Działyńskich 4/5. Głównym celem prac konserwatorskich było zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dalszym niszczeniem pod wpływem czynników atmosferycznych oraz przywrócenie jego pierwotnej estetyki.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Przygotowanie koncepcji kładki przez Wartę dla pieszych i rowerzystów, która połączy os. Piastowskie na Ratajach z ul. Piastowską na Wildzie. Wygodna przeprawa powstanie pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a mostem Przemysła I (LOKALIZACJA). Kładka nie tylko ułatwi codzienne poruszanie się mieszkańców tej części Poznania, ale też zachęci do rekreacji i wypoczynku nad Wartą, a do tego będzie kontynuacją szlaku RoweLove Rataje.

O wyglądzie przeprawy zadecyduje konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. W pracach konkursowych należy nie tylko przedstawić koncepcję samej kładki, ale też uwzględnić jej funkcjonalne połączenie z istniejącą i planowaną infrastrukturą w pobliżu oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs uzyskał pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

SZCZEGÓŁY KONKURSU

REGULAMIN

Przebudowa chodników, jezdni i miejsc parkingowych na ulicach Taczaka i Garncarskiej i wyłożenie ich nową nawierzchnią. Wyposażenie obu ulic w oświetlenie i kamery monitoringu. Stworzenie przestrzeni o uspokojonym ruchu, na której piesi mogą poruszać się całą szerokością ulicy i mają pierwszeństwo przed pojazdami - tzw. strefy zamieszkania, w której obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Wyposażenie strefy w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Dokonanie nowych nasadzeń zieleni.

GALERIA

Budowa oraz przebudowa ciągu rowerowego po obu stronach rzeki Warty.

Najdłuższy, nowy odcinek Wartostrady,  o długości prawie 1,3 km, połączył  most Królowej Jadwigi z parkiem w Starym Korycie Warty. Dwie pozostałe trasy połączyły ulice Czartoria i Chwaliszewo oraz poprowadziły pieszych i rowerzystów przy Bramie Poznania ICHOT, tuż nad Cybiną, aby ominąć kolizję z wejściem do Bramy.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię jezdni, przebudowano zatoki parkingowe i chodniki. Na placu pojawiła się nowa zieleń, elementy małej architektury oraz oświetlenie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa na jej podstawie obiektu sportowo - rekreacyjnego pomiędzy ulicami Forteczną, Romana Maya i Okopową. W ramach zadania wykonano oświetlony oraz monitorowany obiekt, wyposażony w plac zabaw z wieloma atrakcjami, boisko do siatkówki / koszykówki z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 18x9m, boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 40x20 m oraz siłownię zewnętrzną. Część rekreacyjna parku umożliwia organizację wspólnych spotkań mieszkańców. Pojawiły się również nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury.

GALERIA

 

GALERIA

W ramach zakresu podstawowego przebudowane zostały skrzyżowania ul. Chartowo z ul. Wiatraczną oraz ul. Żegrze z ul. Bobrzańską oraz wykonana została nowa konstrukcja nawierzchni jezdni. Przebudowaliśmy także istniejące chodniki i drogi rowerowe na obu skrzyżowaniach oraz wybudowaliśmy przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez jezdnie i torowisko tramwajowe. Obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową i dysfunkcją wzroku. Inwestycja objęła też przebudowę kolizji kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W ramach zakresu rozszerzonego wymieniono nawierzchnię jezdni ulic Chartowo oraz Żegrze, wraz z wymianą krawężników i odtworzeniem oznakowania oraz wymianą nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych na długości trasy, w miejscach gdzie stwierdzono największą degradację.

Budowa skateparku na osiedlu Rusa, której celem jest wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przyjaznej użytkownikom i sprzyjającej rozwojowi kultury fizycznej. Tereny zniszczone oraz zdegradowane podczas budowy skateparku, a także tereny przyległe, zostaną zrekultywowane, a następnie obsiane odpowiednią mieszanką trawy.

Dzięki tej inwestycji powstała nowa infrastruktura rekreacyjna na terenie leśnictwa Antoninek. Został wybudowany m.in.: pomost na pływakach, ścieżka przez teren bagienny oraz ścieżka w koronach drzew wraz z punktem wypoczynkowo-widokowym. W ramach zadania powstała także dokumentacja projektowa wieży obserwacyjnej dla celów przeciwpożarowych z dopuszczeniem ruchu turystycznego.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

GALERIA

Budowa sali gimnastycznej, w skład której weszły:   

  • boisko o wymiarach minimum 24x18m (możliwość podziału sali na dwie o wymiarach 12x18 m),
  • 4 zespoły szatniowe z zapleczem sanitarnym,
  • pomieszczenie trenera z zapleczem sanitarnym,
  • magazyn,
  • pomieszczenie techniczne,

Dodatkowo przewidziano łącznik komunikacyjny pomiędzy starym budynkiem szkoły a nowym. Obiekt został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Ogrzewanie z nowoprojektowanej kotłowni gazowej. Z uwagi na zwiększone gabaryty całej szkoły, przewidziano utwardzone drogi dojazdowe dla straży pożarnej.

Szacowana pow. użytkowa: 850m2