Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię jezdni, przebudowano zatoki parkingowe i chodniki. Na placu pojawiła się nowa zieleń, elementy małej architektury oraz oświetlenie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Terminy: 
  • czerwiec 2020 r. - podpisanie protokołu odbioru końcowego
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 29.05.2018
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16.01.2022 - 21:41
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 16.01.2022 - 21:40