Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu - (prace projektowe + budowlane)

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

GALERIA

W ramach zakresu podstawowego przebudowane zostały skrzyżowania ul. Chartowo z ul. Wiatraczną oraz ul. Żegrze z ul. Bobrzańską oraz wykonana została nowa konstrukcja nawierzchni jezdni. Przebudowaliśmy także istniejące chodniki i drogi rowerowe na obu skrzyżowaniach oraz wybudowaliśmy przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez jezdnie i torowisko tramwajowe. Obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową i dysfunkcją wzroku. Inwestycja objęła też przebudowę kolizji kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W ramach zakresu rozszerzonego wymieniono nawierzchnię jezdni ulic Chartowo oraz Żegrze, wraz z wymianą krawężników i odtworzeniem oznakowania oraz wymianą nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych na długości trasy, w miejscach gdzie stwierdzono największą degradację.

Terminy: 
  • Zakres podstawowy: marzec 2019 – lipiec 2019

Realizacja w ramach zadania : „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” – odcinek II.

  • Zakres rozszerzony: październik 2019 r. – maj 2020 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono i odebrano prace budowlane.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 14.02.2018
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16.01.2022 - 21:42
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 16.01.2022 - 21:42