Konkurs na wykonanie projektu kładki na os. Piastowskim

Nazwa zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przygotowanie koncepcji kładki przez Wartę dla pieszych i rowerzystów, która połączy os. Piastowskie na Ratajach z ul. Piastowską na Wildzie. Wygodna przeprawa powstanie pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a mostem Przemysła I (LOKALIZACJA). Kładka nie tylko ułatwi codzienne poruszanie się mieszkańców tej części Poznania, ale też zachęci do rekreacji i wypoczynku nad Wartą, a do tego będzie kontynuacją szlaku RoweLove Rataje.

O wyglądzie przeprawy zadecyduje konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. W pracach konkursowych należy nie tylko przedstawić koncepcję samej kładki, ale też uwzględnić jej funkcjonalne połączenie z istniejącą i planowaną infrastrukturą w pobliżu oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs uzyskał pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

SZCZEGÓŁY KONKURSU

REGULAMIN

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • Ogłoszenie konkursu w dniu 07.10.2019 r.
  • Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków do dnia 18.10.2019 r.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków do dnia 25.10.2019 r.
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie do dnia 31.10.2019r.
  • Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu do dnia 27.12.2019 r.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu do dnia 13.01.2020 r.
  • Składanie prac konkursowych nie później niż w dniu 11.02.2020 r. w godz.8:00-15:00.
  • Praca Sądu Konkursowego luty/marzec 2020r.
  • Ogłoszenie wyników marzec 2020r.
Aktualny stan realizacji: 
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 23.10.2018
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16.01.2022 - 21:38
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 16.01.2022 - 21:38