Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą

Dysponent: 

Biuro Kordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania 

Ogólny opis zadania: 

Budowa oraz przebudowa ciągu rowerowego po obu stronach rzeki Warty.

Najdłuższy, nowy odcinek Wartostrady,  o długości prawie 1,3 km, połączył  most Królowej Jadwigi z parkiem w Starym Korycie Warty. Dwie pozostałe trasy połączyły ulice Czartoria i Chwaliszewo oraz poprowadziły pieszych i rowerzystów przy Bramie Poznania ICHOT, tuż nad Cybiną, aby ominąć kolizję z wejściem do Bramy.

Nowe odcinki, podobnie jak te już istniejące, zostały wyposażone w oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. Powstały także punkty zliczania rowerów z pętlą indukcyjną. Zostały utworzone na odcinkach łączących most Rocha z ul. Czartoria oraz most Królowej Jadwigi z mostem Przemysła I. Mają dostarczyć dane, które pozwolą oszacować celowość realizacji kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Poznaniu. W rejonie mostu Rocha, mostu Chrobrego oraz Dworca Garbary powstały też trzy zadaszone, monitorowane parkingi typu B+R dla 36 rowerów.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • grudzień 2018 r. - podpisanie umowy w formule "zaprojektuj i wybuduj"
  • październik 2019 r. - lipiec 2020 r. - realizacja robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się prace budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych. w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań
Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 26.09.2018
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16.01.2022 - 21:40
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06.05.2022 - 13:40