Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
31.05.2022 - 14:47 inwestycja: zaktualizowano Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 14:45 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa cieku Górczynka. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 14:25 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano SWZ wraz z załącznikami. Marzena Kaczmarek
31.05.2022 - 13:45 inwestycja: zaktualizowano Drogi rowerowe w wzdłuż ulicy Strzeleckiej - prace projektowe. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 13:43 inwestycja: zaktualizowano Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 13:42 inwestycja: zaktualizowano Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 13:41 inwestycja: zaktualizowano Centrum Sportów Wrotkarskich - prace projektowe. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 13:40 inwestycja: zaktualizowano Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:58 inwestycja: zaktualizowano Budowa skateparku na os. Świerczewo. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:56 inwestycja: zaktualizowano Budowa skateparku na os. Świerczewo. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:50 inwestycja: zaktualizowano Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych . Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:49 inwestycja: zaktualizowano Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:46 inwestycja: zaktualizowano Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:20 inwestycja: zaktualizowano Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:19 inwestycja: zaktualizowano Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych . Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:16 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa chodnika na Moście Dworcowym od przejścia w ul. Matyi – przy przystanku tramwajowym – do ul. Głogowskiej. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:15 inwestycja: zaktualizowano Budowa dróg na osiedlu Zieliniec. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 12:10 inwestycja: zaktualizowano Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 11:53 inwestycja: zaktualizowano Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1. Zuzanna Szymczak
31.05.2022 - 09:51 wynik_postepowania: dodano Wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Literackiej i zbiornika retencyjnego w ulicy Krajeneckiej”. Marzena Kaczmarek

Strony