Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie

Nazwa zadania: 

Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę zbiornika retencyjnego na Łacinie.

Terminy: 
  • wrzesień 2020 r. - termin ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu technicznego
  • maj 2022 r. - planowany termin zakończenia prac projektowych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe 
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 11.04.2019
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 24.11.2021 - 14:00