Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie

Nazwa zadania: 

Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę zbiornika retencyjnego na Łacinie.

Terminy: 
  • kwiecień 2019 r.-  podpisanie umowy na wykonanie koncepcji projektowej
  • III kw. 2019 r. - zatwierdzenie i wybór koncepcji
  • realizacja dokumentacji technicznej  - do 30.09.2020 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace koncepcyjne
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 11-04-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 30-04-2020