Przebudowa cieku Bogdanka

Nazwa zadania: 

Przebudowa cieku Bogdanka

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Aktualizacja dokumentacji technicznej dla budowy nowego kolektora rzeki Bogdanki na odcinku od ul. Pułaskiego do rzeki Warty w Poznaniu. W ramach prac uzyskane zostaną wszystkie pozwolenia niezbędne do budowy kolektora.

Na nowy kolektor – oprócz systemu rur – złożą się również komory, urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe, kanalizacja kablowa na potrzeby monitoringu oraz wylot do rzeki Warty.  Ma zostać zbudowany metodami bezwykopowymi, przy użyciu mikrotunelingu, co zminimalizuje konieczność prowadzenia robót ziemnych, a także ograniczy kolizje z istniejącymi sieciami podziemnymi.

Zaplanowano, że rurociąg o długości prawie 1500 m i średnicy 2,4 m będzie przebiegał od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi.

Terminy: 
  • wybór wykonawcy aktualizacji dokumentacji technicznej – październik 2019 r.
  • planowany termin zakończenia prac projektowych – październik 2021 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 27-11-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 22-04-2021