Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
19.10.2018 - 11:56 aktualnosc: dodano Powstają pierwsze elementy nowego mostu Lecha. Jacek Łakomy
18.10.2018 - 15:46 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie ekspertyzy technicznej zasypanej śluzy usytuowanej pod ul. Jana Pawła II w związku z realizacją zadania pn.: Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I”. Artur Pieczykolan
18.10.2018 - 15:07 wynik_postepowania: zaktualizowano „Wykonanie ekspertyzy technicznej zasypanej śluzy usytuowanej pod ul. Jana Pawła II w związku z realizacją zadania pn.: Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I”. Artur Pieczykolan
18.10.2018 - 15:07 wynik_postepowania: dodano „Wykonanie ekspertyzy technicznej zasypanej śluzy usytuowanej pod ul. Jana Pawła II w związku z realizacją zadania pn.: Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I”. Artur Pieczykolan
18.10.2018 - 12:51 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW196) na odc. od granicy m. Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Dawid Kozłowski
17.10.2018 - 14:30 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z inwentaryzacją i uzyskaniem niezbędnych decyzji budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do Al. ... (część nazwy)". Artur Pieczykolan
17.10.2018 - 14:24 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumnetacja postępowania nr PIM/07/18/ZP63/2017-142 po publikacji SIMAP. Artur Pieczykolan
17.10.2018 - 14:19 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postępowania nr PIM/10/18/ZP88/2014-21. Artur Pieczykolan
17.10.2018 - 14:17 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postępowania nr PIM/10/18/ZP85/2018-187. Artur Pieczykolan
16.10.2018 - 13:32 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa ul. Kolejowej. Jacek Łakomy
16.10.2018 - 13:31 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa ul. Kolejowej. Jacek Łakomy
16.10.2018 - 13:30 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa ul. Kolejowej. Jacek Łakomy
16.10.2018 - 10:32 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe - IK Gdynska Czerwonak ZP82. Dawid Kozłowski
15.10.2018 - 15:12 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej. Łukasz Dolata
15.10.2018 - 15:11 inwestycja: zaktualizowano Budowa drogi rowerowej wzdłuż Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnicy i Solnej . Łukasz Dolata
15.10.2018 - 15:10 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej. Łukasz Dolata
15.10.2018 - 15:08 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego. Łukasz Dolata
15.10.2018 - 15:06 inwestycja: zaktualizowano Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi . Łukasz Dolata
15.10.2018 - 11:56 aktualnosc: zaktualizowano Kolejny krok w kierunku budowy przystani jachtowej i nurtowej na Warcie. Jacek Łakomy
15.10.2018 - 11:55 aktualnosc: zaktualizowano Kolejny krok w kierunku budowy przystani jachtowej i nurtowej na Warcie. Jacek Łakomy

Strony