Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
21.12.2018 - 12:30 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Zaprojektuj i wybuduj - Poznawcze szlaki rekreacyjno- turystyczne leśnictwa Antoninek (etap II i III) postępowanie numer PIM/11/18/ZP96/2017-137 (POWTÓRKA). Artur Pieczykolan
21.12.2018 - 11:15 galeria: dodano Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31/33 – przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 - listopad 2018. Redaktor techniczny strony
21.12.2018 - 10:53 galeria: dodano Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - listopad 2018. Redaktor techniczny strony
21.12.2018 - 10:47 aktualnosc: zaktualizowano Wesołych Świąt. Krzysztof Kaczanowski
21.12.2018 - 10:47 aktualnosc: zaktualizowano Wesołych Świąt. Krzysztof Kaczanowski
21.12.2018 - 10:47 aktualnosc: dodano Wesołych Świąt. Krzysztof Kaczanowski
21.12.2018 - 10:46 aktualnosc: usunięto Wesołych Świąt. Krzysztof Kaczanowski
21.12.2018 - 10:45 aktualnosc: zaktualizowano Wesołych Świąt. Krzysztof Kaczanowski
21.12.2018 - 10:25 aktualnosc: dodano Wesołych Świąt. Krzysztof Kaczanowski
20.12.2018 - 15:12 aktualnosc: zaktualizowano Przetarg wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych na kolejnych odcinkach Wartostrady . Łukasz Dolata
20.12.2018 - 13:13 wynik_postepowania: dodano Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej”. Dawid Kozłowski
20.12.2018 - 11:15 aktualnosc: dodano Przetarg wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych na kolejnych odcinkach Wartostrady . Łukasz Dolata
20.12.2018 - 11:11 galeria: dodano Wartostrada – poznański ciąg pieszo-rowerowy - listopad 2018. Redaktor techniczny strony
20.12.2018 - 10:18 galeria: zaktualizowano Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej - listopad 2018. Redaktor techniczny strony
20.12.2018 - 10:18 galeria: zaktualizowano Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej - grudzień 2018. Redaktor techniczny strony
20.12.2018 - 10:18 galeria: dodano Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej - grudzień 2018. Redaktor techniczny strony
20.12.2018 - 10:17 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Budowa przystani jachtowej i nurtowej – Etap I – wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę” postępowanie numer PIM/10/18/ZP85/2018-187. Artur Pieczykolan
20.12.2018 - 10:17 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją w związku z realizacją zadania pn.: Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu ... (częśc nazwy) - POWTÓRKA POSTĘPOWANIA. Artur Pieczykolan
20.12.2018 - 10:16 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich)” postępowanie numer PIM/10/18/ZP88/2014-21. Artur Pieczykolan
20.12.2018 - 10:16 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu” postępowanie numer PIM/07/18/ZP65/2016-59. Artur Pieczykolan

Strony