Archiwum - 2021

Roboty budowlane:

 • termomodernizacja budynku żłobka Balbinka – w tym: termomodernizacja dachu, ścian poniżej terenu i cokołu, a także budowa podjazdu,
 • modernizacja balustrad żłobka Stokrotka,
 • modernizacja tarasu zewnętrznego budynku żłobka Żurawinka, usunięcie istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego ogrodzenia i bramy wjazdowej.

Prace projektowe:

 • wymiana instalacji grzewczej w budynkach czterech żłobków: Krecik, Balbinka, Calineczka, Ptyś;
 • termomodernizacja budynku żłobka Ptyś – termomodernizacja dachu, ścian poniżej terenu, cokołu i ścian zewnętrznych,
 • modernizacja budynku żłobka Przemko – demontaż wentylacji mechanicznej oraz montaż nowej wentylacji w kuchni centralnej, modernizacja pomieszczenia gospodarczego.
Ul. Mrowińska po remoncie

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę ulic Przybrodzkiej i Mrowińskiej jako jezdnie bez wydzielonych chodników w strefie zamieszkania,
 • budowę skrzyżowania wyniesionego,
 • budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Przybrodzkiej,
 • budowę kanału technologicznego.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami oraz uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę dla rozbudowy i modernizacji istniejącego obiektu nad Maltą w Poznaniu. W efekcie rozbudowy mają powstać dodatkowe hangary dla klubów sportowych z wymaganym zapleczem. Projekt musi uwzględniać możliwość etapowania realizacji robót budowlanych.

Przebudowa chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi, na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej. W jej ramach przewiduje się:

 • rozbiórkę istniejącego chodnika z miejscami postojowymi,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika, miejsc postojowych i opasek,
 • nasadzenia drzew.

Realizacja inwestycji zdecydowanie poprawi funkcjonalność układu komunikacyjnego w tym rejonie. Wpłynie również na wzrost bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko naturalne.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 • rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników,
 • budowa nowej jezdni i nowych chodników z kostki granitowej,
 • budowa dojazdów do posesji,
 • wymiana oświetlenia,
 • budowa kanału technologicznego,
 • wymiana studni wpustowych,
 • wykonanie nasadzeń drzew,
 • regulacja wysokościowa istniejącej armatury.

Projekt zakłada uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania oraz zmianę organizacji ruchu: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki.

Budowa nowoczesnego układu drogowego: jezdni, zatok postojowych, zjazdów oraz chodników. W ramach inwestycji zostały nasadzone nowe drzewa oraz krzewy, a istniejące trawniki poddano regeneracji. Budowa obejmowała także nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Pojawiły się też nowe ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Całość prac uzupełniło oznakowanie ulicy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostanie przebudowany basen dla fok w Nowym Zoo o powierzchni minimum 700 metrów kwadratowych. Nowy basen o nieregularnej linii brzegowej, opływowych kształtach, wyposażony w podesty, platformy i plaże, zastąpi stary, który ze względu na stan techniczny zostanie rozebrany.  Basenowi towarzyszyć ma pomieszczenie z filtracją w obiegu zamkniętym, dostosowaną do typu zbiornika przeznaczonego dla zwierząt żyjących w środowisku wodnym.

Planuje się, aby w nowo projektowanym obiekcie możliwe było oglądanie zwierząt z poziomu zlokalizowanego poniżej tafli wody.

Projektowana inwestycja nie spowoduje konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w układzie głównych alei Nowego Zoo.

Budowa kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną na ul. Przy Lotnisku, na potrzeby Rodzinnych Ogródków Działkowych.

GALERIA

Do poszczególnych działek ogrodowych będą prowadzić utwardzone alejki o żwirowej nawierzchni. Projekt przewiduje też stworzenie ogólnodostępnych terenów zielonych (m.in. placu zabaw) wyposażonych w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Zbudowany zostanie jednokondygnacyjny dom działkowca, który będzie budynkiem użyteczności publicznej i będzie pełnił funkcję administracyjną dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego.  W jego skład wejdą trzy bryły na planie sześciokąta foremnego.

Największa pomieści ogólnodostępny węzeł sanitarny, pomieszczenie klubu seniora z zapleczem kuchennym, pomieszczenie porządkowe oraz magazyn. W średniej bryle zlokalizowana będzie sala spotkań na niemal 50 osób, zaś w najmniejszej - pomieszczenie administracyjne oraz aneks kuchenny.

Budowa budynku dla żyraf i nosorożców z częścią przeznaczoną dla gości odwiedzających ogród zoologiczny oraz z zapleczem socjalnym, magazynowym i technicznym.

W dwukondygnacyjnym obiekcie zaprojektowano część przeznaczoną dla gości, która obejmuje ciąg komunikacyjny na parterze i pomieszczenia sanitarne, jak również antresolę oraz salę projekcyjną, zlokalizowane na piętrze budynku. W ciągu komunikacyjnym zostaną umieszczone tablice multimedialne.

Parter budynku dostosowany będzie dla osób o ograniczonej sprawności motorycznej, poruszających się na wózkach.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji wykonawczej, a następnie przeprowadzeniu na jej podstawie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 68. W ramach inwestycji nie tylko została dobudowana sala gimnastyczna z częścią dydaktyczną, ale także wyremontowano obecny budynek szkoły i przebudowano zewnętrzne instalacje – m.in. kanalizację sanitarną i deszczowa, sieć cieplną oraz oświetlenie terenu. W ramach prac  zagospodarowano również przyległy teren.

GALERIA

 

Zaprojektowanie dróg rowerowych wzdłuż:

 • ul. Połabskiej - od ul. Lechickiej do al. Solidarności,
 • ul. Wiechowicza - od ul. Umultowskiej do ul. Księcia Mieszka I,
 • ul. Stoińskiego - od ul. Łużyckiej do ul. Umultowskiej,
 • ul. Łużyckej - od ul. Naramowickiej do ul. Stoińskiego,
 • ul. Umultowskiej - od ul. Krygowskiego do ul. Lechickiej.

Budowa krytej pływalni, w której wnętrzu znajdą się dwa baseny. Większy z nich to basen pływacki, z sześcioma torami, z którego jednocześnie będzie mogło korzystać 60 osób. Mniejszy i płytszy będzie basen rekreacyjny, który pomieści jednocześnie kilkunastu odwiedzających. Złożą się na niego dwie połączone ze sobą niecki. W jednej z nich przewidziane są urządzenia do hydromasażu.

Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza poruszających się na wózkach, dla których powstanie m.in. miejsce wymiany wózków indywidualnych na basenowe.

Odwiedzający pływalnię będą mogli skorzystać z zespołu saun i sali fitness. Do ich dyspozycji będą szatnie, przebieralnie, natryski i toalety. Przy pływalni wyznaczony zostanie parking zapewniający miejsca na ponad 50 samochodów oraz przestrzeń dedykowana dla rowerów. 

Poglądowa lokalizacja: tutaj

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Modernizacja  siedziby III LO, polegająca w pierwszym etapie m.in. na wzmocnieniu ścian i fundamentów, remoncie auli oraz wymianie stolarki okiennej. W drugim etapie zaplanowano m.in. wzmocnienie lub wymianę elementów konstrukcyjnych – przede wszystkim konstrukcji dachowych i pokrycia dachów. Wymienione mają zostać wszystkie instalacje wewnętrzne, wyremontowane wybrane pomieszczenia. Po modernizacji cały kompleks budynków spełniać będzie wymogi stawiane przez przepisy przeciwpożarowe.

Głównym modernizacji jest powstrzymanie procesów destrukcji zabytkowego budynku szkoły i poprawa jego stanu technicznego. Realizacja zadań remontowych spowoduje podniesienie walorów użytkowych szkoły, stworzy lepsze i bezpieczne warunki pracy, wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu oraz zapewni możliwość prowadzenia bez zakłóceń działalności statutowej szkoły.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Budowa przy ul. Żołnierzy Wyklętych nowoczesnego i funkcjonalnego gmachu, spełniającego europejskie standardy opieki nad seniorami, do którego wprowadzą się pensjonariusze DPS nr 1, zlokalizowanego obecnie przy ul. Bukowskiej. Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m. in. dzięki dużym pokojom, windom oraz szerokim korytarzom.

W budynku będzie działał gabinet doraźnej pomocy medycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Całość uzupełnią pomieszczenia socjalne, biurowe i administracyjne. Łączna powierzchnia nowej siedziby DPS wyniesie ponad 6 tys. metrów kwadratowych. Zamieszka w niej stu pensjonariuszy.

Zakres inwestycji obejmuje również m.in. uzbrojenie terenu, wykonanie robót drogowych i wyposażenie budynku.

WIĘCEJ ZDJĘĆ