Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 • rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników,
 • budowa nowej jezdni i nowych chodników z kostki granitowej,
 • budowa dojazdów do posesji,
 • wymiana oświetlenia,
 • budowa kanału technologicznego,
 • wymiana studni wpustowych,
 • wykonanie nasadzeń drzew,
 • regulacja wysokościowa istniejącej armatury.

Projekt zakłada uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania oraz zmianę organizacji ruchu: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki.

Terminy: 
 • wrzesień 2020 r. – zakończenie realizacji robót z wyłączeniem branży zieleni
 • listopad 2020 r. – wykonanie robót z zakresu zieleni
Aktualny stan realizacji: 
 • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 04.05.2020
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 04.05.2020 - 10:00
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 14.06.2022 - 11:12