Prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków

Nazwa zadania: 

Prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków

Dysponent: 

Poznański Zespół Żłobków; os. B. Chrobrego 108

Ogólny opis zadania: 

Roboty budowlane:

  • termomodernizacja budynku żłobka Balbinka – w tym: termomodernizacja dachu, ścian poniżej terenu i cokołu, a także budowa podjazdu,
  • modernizacja balustrad żłobka Stokrotka,
  • modernizacja tarasu zewnętrznego budynku żłobka Żurawinka, usunięcie istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego ogrodzenia i bramy wjazdowej.

Prace projektowe:

  • wymiana instalacji grzewczej w budynkach czterech żłobków: Krecik, Balbinka, Calineczka, Ptyś;
  • termomodernizacja budynku żłobka Ptyś – termomodernizacja dachu, ścian poniżej terenu, cokołu i ścian zewnętrznych,
  • modernizacja budynku żłobka Przemko – demontaż wentylacji mechanicznej oraz montaż nowej wentylacji w kuchni centralnej, modernizacja pomieszczenia gospodarczego.
Terminy: 
  • listopad 2021 r.  - zakończenie prac projektowych i robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 11.05.2021
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 05.05.2021 - 10:00
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 21.07.2022 - 12:42