Droga rowerowa w ul. Dolna Wilda

Nazwa zadania: 

Droga rowerowa w ul. Dolna Wilda

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

GALERIA

Budowa drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. Dolna Wilda na odcinku od ul. Św. Jerzego do ul. Górna Wilda i dalej - po południowej stronie ulicy Górna Wilda - w kierunku ulicy ul. Królowej Jadwigi. Zadanie zostało rozszerzone o budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Półwiejskiej (na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Krakowskiej).

 

Terminy: 
  • I kw. 2021 r. – zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 07.05.2019
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 07.05.2019 - 10:05
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 14.06.2022 - 10:58