IK wezel E20 - SWZ z zal, inne

Ogłoszenie o zamówieniu: 2021/S 136-361286 z dnia 16/07/2021

Identyfikator miniportal: 63d95e66-563a-4543-a24d-d6d74e5e4863

----

SWZ_IDW_IPU_IK_E20

Zal_2-3_do_SWZ - postępowanie dot. ROB BUD

---

Pyt_i_odp_nr_1-4_do_SWZ_zmiana_SWZ_OoZ_nr_1

Pyt_i_odp_nr_5_do_SWZ

---

Pyt_i_odp_nr_6_i_7_do_SWZ

---

Pyt_i_odp_nr_8-10_do_SWZ_zmiana_SWZ_OoZ_nr_2

miniPortal_termin_na_30_08_2021

---

Pyt_i_odp_nr_11-12_do_SWZ

Uwaga:Zamawiający załącza poprawiony Zal_13_Wykaz_osob_warunek_v4 (mylnie wskazano jako załącznik do wyjaśnień Zal_11)

---

Pyt. i odp. nr 13-14 do SWZ

----

ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 222 UST. 4 USTAWY Z DNIA 11.09.2019 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH INFORMUJE O KWOCIE, JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA : 2 300 000,00 ZŁ BRUTTO.