Zapytania ofertowe

Termin składania ofert lub wniosków Tytuł Rozstrzygnięcie
Po terminie składania ofert „Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej obejmującej działania związane z produkcją i dystrybucją nośników reklamowych dla inwestycji „Tramwaj na Naramowice” (nazwa projektu na potrzeby kampanii)”, nr sprawy: PIM/03/20/ZO45/2016-71 Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert "Przedszkole dla zwierząt" opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwalania na budowę i pełnienia usług nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert „Wykonanie prac projektowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa skateparku na Świerczewie”” – PIM/02/20/ZO35/2017-110 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek 10 Wartostrady”” – PIM/02/20/ZO24/2019-244 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu”” – PIM/02/20/ZO23/2018 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Inżynier Kontraktu dla zadania „Budowa skateparku na os. Rusa””, nr sprawy: PIM/10/19/ZO82/2017-110 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Projektowanie, wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych projektu: „Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków””, nr sprawy: PIM/10/19/ZO81/2017-105 Wybór oferty