Zapytania ofertowe

Termin składania ofert lub wniosków Tytuł Rozstrzygnięcie
08/07/2020 „Wykonanie prac projektowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa skateparku na Świerczewie”” – PIM/05/20/ZO73/2017-110 Przed terminem składania ofert
Po terminie składania ofert Studium Wykonalności Projketu dla Inwestycji- "Centrum Sportów Wrotkarskich"- powtórka Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Inwestycji „Budowa torów łuczniczych”” – POWTÓKA ZAPYTANIA, nr referencyjny PIM/05/20/ZO76/2020-263 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Wykonanie prac projektowych wraz z zapewnieniem wykonania obowiązków nadzoru autorskiego przy realizacji Zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ul. Morasko na odcinku od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej””, nr PIM/04/20/ZO65/2020-255 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej obejmującej działania związane z produkcją i dystrybucją nośników reklamowych dla inwestycji „Tramwaj na Naramowice” (nazwa projektu na potrzeby kampanii)”, nr sprawy: PIM/03/20/ZO45/2016-71 Wybór oferty
Po terminie składania ofert "Przedszkole dla zwierząt" opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwalania na budowę i pełnienia usług nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert „Wykonanie prac projektowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa skateparku na Świerczewie”” – PIM/02/20/ZO35/2017-110 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek 10 Wartostrady”” – PIM/02/20/ZO24/2019-244 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu”” – PIM/02/20/ZO23/2018 Wybór oferty