materiały przetargowe

SIWZ+ załączniki

załączniki do SIWZ_ Dokumentacja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że z uwagi na panującą pandemię termin wizji lokalnej będzie wyznaczany indywidualnie i możliwy będzie w dniach 04-06.11.2020, po zgłoszeniu się zainteresowanych i indywidualnym umówieniu. W wizji lokalnej będą mogły wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej firmy z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych  i obostrzeń. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z Kierownikiem Projektu pod nr tel. 503 804 669.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi- pakiet  nr 1

Rysunek A2.10- balustrada zewnętrzna;

Rysunek IS-01- instalacje wentylacyjne oraz ogrzewnicze _rzut parteru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi pakiet nr 2

Rysunek PR1-02 - elewacja;

Rysunek PZT.PR-01-  plan sytuacyjny;

Rysunek PR1.01- rzut parteru;

 Dokumentacja fotograficzna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi pakiet nr 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi pakiet nr 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi pakiet nr 5

Kosztorys ofertowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi pakiet nr 6

Kosztorys ofertowy