„Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej obejmującej działania związane z produkcją i dystrybucją nośników reklamowych dla inwestycji „Tramwaj na Naramowice” (nazwa projektu na potrzeby kampanii)”, nr sprawy: PIM/03/20/ZO45/2016-71

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Zamawiający informuje, że w wynika zapytania ofertowego pn.  „Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej obejmującej działania związane z produkcją i dystrybucją nośników reklamowych dla inwestycji „Tramwaj na Naramowice” (nazwa projektu na potrzeby kampanii)”, nr sprawy: PIM/03/20/ZO45/2016-71 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

•             VS EVENTS Sp. z o.o. Ul. Paczkowska 31/4 60-171 Poznań – cena brutto - 146.099,00 zł.;

•             Uzasadnienie wyboru: Ważna oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, z podaniem ceny w zł. brutto wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego:

1             Agencja reklamowa DOMINIAK Andrzej Dominiak Czechy 169/4 98-220 Zduńska Wola e-mail: agencjadominiak@wp.pl - 58.425,00 zł. (31/03/2020 r.);

2             Sun & More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin e-mail: m.zawadzka@sunmore.pl - 235.348,20 zł. (05/04/2020 r.);

3             Althermedia Sp. z o.o. Sp. K. Al. Niepodległości 210/25 00-608 Warszawa e-mail: przetargi@althermedia.pl - 440.388,90 zł. (06/04/2020 r.);

4             VS EVENTS Sp. z o.o. Ul. Paczkowska 31/4 60-171 Poznań e-mail: b.szczesny@vsevents.pl - 146.099,00 zł. (06/04/2020 r.);

5             PHIN Consulting Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź e-mail: mateusz.zbytniewski@phin.pl - 182.286,00 zł. (06/04/2020 r.);

6             MAJALL Robert Lelental Ul. Obrońców Tobruku 18D/135 01-494 Warszawa e-mail: robert.lelental@majal.com - 341.499,66 zł. (06/04/2020 r.);

7             Labo Print S.A. ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań e-mail: m.zaborowska@laboprint.eu - 180.748,50 zł. (06/04/2020 r.);

Oferty odrzucone:

- Agencja reklamowa DOMINIAK Andrzej Dominiak Czechy 169/4 98-220 Zduńska Wola – oferta zawierała rażąco niską cenę, a Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie w zakresie złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny (oferta została wycofana przez Wykonawcę),

Data utworzenia: 27.03.2020
Data aktualizacji: 27.09.2020 - 17:08