Archiwum - 2022

Celem inwestycji był remont odcinka Wartostrady pomiędzy mostem Królowej Jadwigi i Przemysła I. W ramach zadania wykonany został także monitoring miejski na całej długości remontowanego odcinka oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne wzdłuż trasy. Zadanie obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej dla łącznika wyremontowanego odcinka z ul. Hetmańską.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Miejsce, gdzie powstanie park osłonowy

Opracowanie dokumentacji dla parku osłonowego wzdłuż al. Praw Kobiet, na odcinku między ul. Łużycką a ul. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej. Przewidziana jest tam zieleń i infrastruktura rekreacyjna. Obszar projektowania został podzielony na mniejsze części, aby przyszła realizacja mogła odbywać się etapowo lub całościowo. Dokumentacja uwzględni także rezerwę terenową pod planowane przy skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i al. Praw Kobiet targowisko.

Traszki Ratajskie z lotu ptaka w czasie prac budowalnych

Zapewnienie ujęcia wód opadowych z powierzchni dachów budynku Liceum Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysiąclecia nr 43 w Poznaniu i doprowadzenie ich niezależnym rurociągiem grawitacyjnym do stawów zlokalizowanych na terenie parku i użytku ekologicznego Traszki Ratajskie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Prace projektowe, a następnie przebudowa blisko stumetrowego odcinka muru oporowego na lewym brzegu Warty, w rejonie ul. Szyperskiej, będącego w złym stanie technicznym. Część podwodna muru została wzmocniona nową konstrukcją stalową. Przestrzeń pomiędzy starą ścianką drewnianą nabrzeża a nową wypełnił beton. Prace objęły również demontaż i wymianę skorodowanych i powyginanych odbojnic, oczyszczenie ceglanej ściany oraz stalowych elementów muru. Zamontowane zostały również nowe balustrady oraz pojawiła się niska zieleń.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Opracowanie dokumentacji projektowej basenu szkoleniowo-rekreacyjnego o funkcji sportowej i rekreacyjnej powiększonej o funkcję administracji. Zaprojektowano basen pływacki o wymiarach 25 m na 16 m (8 torów). W hali basenowej znalazł się  także basen rekreacyjny o wymiarach 5 m na 9 m z atrakcjami wodnymi. Do dyspozycji użytkowników basenu dostępne będą dwie przebieralnie grupowe, przebieralnie kabinowo-szafkowe oraz przebieralnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Ul. Rozwadowska po remoncie

W efekcie zaplanowanych ul. Rozwadowska na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej, która do tej pory była drogą gruntową, stanie się drogą utwardzoną z asfaltową nawierzchnią i obustronnymi chodnikami. Dzięki ograniczeniu prędkości do 30 km/h korzystanie z niej będzie bardziej bezpieczne. W ramach inwestycji powstaną również zjazdy do posesji, wybudowane zostanie odwodnienie ulicy i kanał technologiczny, a także zainstalowane zostanie oświetlenie.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi budowę wydzielonej drogi dla rowerów, przebudowę skrzyżowań, wymianę warstwy ścieralnej jezdni, budowę zatoki autobusowej, regulację ciągów komunikacji pieszej, a także budowę i przebudowę wysp rozdzielających. W ramach zaplanowanych prac przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz powstanie kanał technologiczny. Przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna i zmieni się organizacja ruchu w zakresie rowerowym.

Efektem inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

ul. Złotowska po remoncie

Budowa po południowo-wschodniej stronie ul. Złotowskiej chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej oraz ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej o łącznej długości ok. 1,7 km.

W ramach zadania powstała kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Owczej do ul. Perzyckiej, rozbudowane zostały przepusty drogowe, a przystanki autobusowe uległy przebudowie. Na odcinku wzdłuż ogródków działkowych, pomiędzy przystankami Złotowska – Działki a Owcza, zlokalizowane zostały miejsca odpoczynku, wyposażone w ławkę, stojak rowerowy oraz kosz na śmieci. Na całym odcinku pojawiło się także nowe oznakowanie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Budowa umocnionej konstrukcji nawierzchni ulicy wraz z budową nawierzchni z kostki betonowej na ok. 350-metrowym odcinku - od skweru Ks. Mjr. R. Marszałka do drogi wewnętrznej, oznaczonej w MPZP jako 16KDWxs, a także wykonanie na tym odcinku kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Ulica znajdzie się w strefie zamieszkania. Pieszy będzie się mógł poruszać po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami.

Przedszkole dla zwierząt w Nowym Zoo

Zaprojektowanie i stworzenie na podstawie projektu miejsca, w którym będzie można w bezpiecznych warunkach karmić, przeprowadzać zabiegi weterynaryjne, rekonwalescencję i rehabilitację nowo narodzonych zwierząt, którymi nie może opiekować się matka bądź zostały przez nią odrzucone.  Wszystkie zabiegi będzie można obserwować przez specjalne szyby, bez generowania stresu u zwierząt.

Ul. Morasko po remocie

Budowa chodnika po południowo-wschodniej stronie ul. Morasko, na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Szklarniowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji, będąca kontynuacją budowy chodnika w ul. Morasko, ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu, dostosować rozwiązania układu komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnić odpowiednie standardy akustyczne dla sąsiadującej zabudowy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Budowa utwardzonej, brukowanej drogi osiedlowej na ul. Kunickiego, na odcinku od ul. Rejewskiego do ul. Kwiatkowskiego. Pojawią się również nowe oświetlenie, system odwadniający oraz chodnik w ulicy Sucharskiego, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pietrusińskiego.

 

W pierwszym etapie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej powierzchnia użytkowa placówki zwiększy się o niemal 2,4 tys. metrów kwadratowych. W nowej, trzykondygnacyjnej części znajdzie się m.in. 16 sal lekcyjnych, pomieszczenie biblioteki szkolnej oraz pokój nauczycielski, a także gabinet psychologa, zmywalnia, toaleta, szatnia i pomieszczenia administracyjne. Parter zostanie przystosowany do ewentualnych potrzeb lokalowych przedszkola.

Szkoła zyska także nowe, główne wejście z poziomu parteru, przestronną klatkę schodową łączącą nadziemne kondygnacje budynku, dyżurkę i windę.

Naprzeciwko obecnego głównego wejścia do szkoły powstaje parterowy budynek auli szkolnej z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby Biblioteki Raczyńskich. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Ulica Heweliusza na Grunwaldzie zyskała nową nawierzchnię jezdni oraz wygodne chodniki.

Przebudowany został odcinek ulicy o długości ponad 250 metrów między ul. Palacza a ul. Belwederską. Jezdnia pokryta została nową nawierzchnią, po obu stronach wybudowane lub przebudowane zostały chodniki. Wykonawca inwestycji zajął się także budową zjazdów do posesji. Ponadto ul. Heweliusza zyskała nową kanalizację deszczową i oświetlenie. Przeprowadzono również roboty ziemne związane z siecią telekomunikacyjną. Teren został również zagospodarowany nową zielenią, a wykonawca posadził 13 sztuk drzew oraz wytyczył pas trawy oddzielający jeden z chodników od jezdni.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Opracowanie, na podstawie ekspertyzy technicznej, dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika na moście Dworcowym na odcinku od przejścia dla pieszych w rejonie przystanku tramwajowego na wysokości dworca PKP do ulicy Głogowskiej. 

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa na jej podstawie ulicy Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną i skrzyżowaniu z ulicą Bobrzańską, wraz z przebudową wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 433 (ul. Bolesława Krzywoustego):

  • rozbiórka i budowa wiaduktu, zabezpieczenie ciepłociągu i komory kanalizacji,
  • budowa ronda Bobrzańska, budowa ronda Wiatraczna,
  • budowa kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z siecią wodociągową, usunięcie kolizji z siecią gazową,
  • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa kablowych linii energetycznych
  • przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Budowa zespołu budynków - placówek opiekuńczo-wychowawczych, pełniących funkcję domów dziecka, z przeznaczeniem dla maksimum 14 wychowanków każdy - oraz budynków administracyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu działek.

Budynki przeznaczone dla wychowanków są dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone, przystosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek administracyjno - socjalny – trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Budynki wykonane będą w technologii tradycyjnej - ściany murowane, stropy miedzykondygnacyjne żelbetowe.

Poglądowa lokalizacja: Sarmacka

GALERIA