Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dysponent: 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Budowa zespołu budynków - placówek opiekuńczo-wychowawczych, pełniących funkcję domów dziecka, z przeznaczeniem dla maksimum 14 wychowanków każdy - oraz budynków administracyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu działek.

Budynki przeznaczone dla wychowanków są dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone, przystosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek administracyjno - socjalny – trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Budynki wykonane będą w technologii tradycyjnej - ściany murowane, stropy miedzykondygnacyjne żelbetowe.

Poglądowa lokalizacja: Sarmacka

GALERIA
 

Terminy: 

ul. Sarmacka:
• listopad 2015 – wykonanie dokumentacji projektowej
• luty 2016 – uzyskanie pozwolenia na budowę
• maj 2017 – podpisanie umowy z wykonawcą
• maj 2017 – lipiec 2018 – roboty budowlane
• sierpień 2018 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 

ul. Pamiątkowa:
• grudzień 2017 – wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
• wrzesień 2018 – wybór wykonawcy robót budowlanych
• październik 2018 – wrzesień 2019 – roboty budowlane

ul. Perzycka:

  • I kwartał 2020 r. – I kwartał 2021 r. - roboty budowlane I etap
  • II kwartał 2021 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektów wybudowanych w I etapie
  • II kwartał 2021 r. - ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę II etapu prac
  • II kwartał 2021 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
  • II kwartał 2022 r. - zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Standaryzacja Sarmacka - zakończono roboty budowlane, zakończono i rozliczono inwestycję
  • Standaryzacja Pamiątkowa - zakończono prace budowlane, obiekt oddany do użytku
  • Standaryzacja Perzycka - zakończono prace budowlane, zakończono i rozliczono inwestycję 
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: K.Michalak
Data utworzenia: 03.02.2015
Osoba publikująca: K.Michalak
Data publikacji: 03.02.2015 - 12:00
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 06.02.2023 - 11:36