Archiwum - 2012

Budowa nowej trasy tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej na os. Lecha do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej Franowo obejmująca:

  • torowisko tramwajowe wraz z peronami przystankowymi,
  • remont stacji prostownikowej „Rataje",
  • tunel tramwajowy na odcinku od ul. Chartowo do ul. Kurlandzkiej i Szwedzkiej (z przejściem pod ulicami Kurlandzką i Szwedzką)
  • dojazdy do dróg kołowych,
  • wiadukty,
  • budynek socjalny na pętli Franowo,
  • rozbudowę ul. Szwajcarskiej,
  • budowę ścieżek rowerowych,
  • montaż infrastruktury towarzyszącej (monitoringu trasy, nagłośnienia, zdalnego sterowania ruchem tramwajowym).