Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo w Poznaniu

Zadanie przejęte ze spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o.
Nazwa zadania: 

Nazwa zadania: Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo w Poznaniu

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Budowa nowej trasy tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej na os. Lecha do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej Franowo obejmująca:

  • torowisko tramwajowe wraz z peronami przystankowymi,
  • remont stacji prostownikowej „Rataje",
  • tunel tramwajowy na odcinku od ul. Chartowo do ul. Kurlandzkiej i Szwedzkiej (z przejściem pod ulicami Kurlandzką i Szwedzką)
  • dojazdy do dróg kołowych,
  • wiadukty,
  • budynek socjalny na pętli Franowo,
  • rozbudowę ul. Szwajcarskiej,
  • budowę ścieżek rowerowych,
  • montaż infrastruktury towarzyszącej (monitoringu trasy, nagłośnienia, zdalnego sterowania ruchem tramwajowym).
Terminy: 

Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu – 18 lipca 2006 r.

Termin zakończenia – Świadectwo Przejęcia Robót z dnia – 21.08.2012 r.

Aktualny stan realizacji: 

Uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego 9 listopada 2010 r.

Uzyskanie umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 28 września 2009 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych przez generalnego wykonawcę – umowa z dnia 04 kwietnia 2011 r.

Zakończenie robót budowlanych – Świadectwo Przejęcia Robót z 21 sierpnia 2012 r.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej "Korekta nawierzchni utwardzonych

na trasie tramwajowej na Franowo"

Zlecono usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad firmie Safege w okresie od czerwca 2014 do sierpnia 2015, trwa realizowanie napraw gwarancyjnych i usuwanie usterek.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007– 2013, Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego

Autor: Wojciech Nowicki
Data utworzenia: 03.02.2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08.04.2020 - 15:55