Informacje bieżące

Przebudowa ronda Rataje. Zmiana na przejściu dla pieszych przez ul. Jana Pawła II

Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje obejmuje m.in. przebudowę torowiska tramwajowego na ul. Jana Pawła II. Do tej pory stare szyny zdemontowano i została wykonana płyta podtorowa na całym fragmencie ulicy objętym pracami, poza krótkim odcinkiem przy tarczy ronda, przez który biegnie przejście dla pieszych.

Strony