Informacje bieżące

Sieć trakcyjna i zielone torowisko tramwaju na Naramowice 

Prace na placu budowy trasy tramwajowej na Naramowice są coraz bardziej zaawansowane. Postępy dobrze widać w rejonie pętli Wilczak, gdzie montowana jest sieć trakcyjna i powstaje zielone torowisko. Od 24 kwietnia zmieni się organizacja ruchu na ul. Szelągowskiej, a ręczne sterowanie ruchem wahadłowym na ul. Naramowickiej obowiązuje w wydłużonych godzinach.

Rondo Rataje – zmiany w rejonie ul. Zamenhofa i Piłsudskiego

Wraz z postępem prac zmienia się organizacja ruchu w rejonie przebudowywanego układu komunikacyjnego obejmującego rondo Rataje i przylegające ulice. Zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami, najbliższa zmiana dotyczy części ronda od ul. Zamenhofa. Obowiązywać będzie od 22 kwietnia. Z kolei na 23 kwietnia zaplanowano zmiany na ul. Piłsudskiego.

Rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej

W czwartek (22.04), od robót związanych z instalacją elektryczną między ulicami Węgorka a Rumuńską, rozpoczyna się realizacja trzeciego etapu budowy dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Prace te w pierwszym etapie nie będą generować znaczących utrudnień w ruchu i zajęcia pasa drogowego.

Strony