Informacje bieżące

Weekendowe prace na skrzyżowaniu ul. św. Wawrzyńca, Niestachowskiej i Żeromskiego

W związku z budową ul. św. Wawrzyńca na Jeżycach, konieczne są kolejne zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ulicami Niestachowską i Żeromskiego, w tym zamknięcie istniejącego fragmentu ul. św. Wawrzyńca. Wdrożone zostaną w piątek 20 sierpnia w godzinach wieczornych i potrwają do niedzieli 22 sierpnia (do końca dnia).

Strony