Informacje bieżące

Zmiana na skrzyżowaniu ul. Piekary i Św. Marcin

Na przebudowywanej ul. Św. Marcin planowane są prace, które wymagają zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ul. Piekary. od 4 lipca (poniedziałek) wjazd w ul. Św. Marcin od ul. Piekary będzie zamknięty. Zmiana umożliwi wykonawcy kontynuację prac drogowych, takich jak m.in. niezbędne wykopy, podbudowy, krawężniki. Wykonawca zakłada, że wyłączenie wjazdu z ruchu potrwa do 8 lipca (piątek).

Strony