Współfinansowane ze środków UE

Umożliwienie dynamicznego oraz taktycznego zarządzania ruchem z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w mieście, w tym zarządzania kryzysowego umożliwić ma wprowadzenie systemu ITS. Realizacja systemu obejmować ma zachodnią część miasta - dzielnicę Grunwald i częściowo Jeżyce.

Strony