W trakcie realizacji

RoweLOVE Rataje - czyli trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu. To kolejny przykład dobrego wykorzystania środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego Miasta Poznania. Realizacja zadania składać się będzie z kilku etapów i zakończyć się ma już w przyszłym roku.

Strony