Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin w zakresie: wykonanie projektu modernizacji Trybuny wraz z zadaszeniem

Nazwa zadania: 

Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin w zakresie: wykonanie projektu modernizacji Trybuny wraz z zadaszeniem

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy trybuny wraz z zadaszeniem. 

Terminy: 
  • IV kwartał 2023 r. - planowany termin opracowania dokumentacji projektowej 
Aktualny stan realizacji: 
  • Wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 04.10.2022
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 04.10.2022 - 08:43
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 12:03