Rozbudowa ul. Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska - Cmentarna

ul. Rzepińska przed rozbudową
Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz przebudowa fragmentu ulicy Rzepińskiej na odcinku od ul. Małoszyńskiej do ul. Cmentarnej.

Terminy: 
  • IV kwartał 2022 r. - planowany termin uzyskania ZRID
  • I kwartał 2023 r. - planowane rozpoczęcie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 25.05.2018
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 25.05.2018 - 12:00
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 14.09.2022 - 09:16