Rozbudowa ul. Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska - Cmentarna

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz przebudowa fragmentu ulicy Rzepińskiej na odcinku od ul. Małoszyńskiej do ul. Cmentarnej.

Terminy: 
  • grudzień 2019 r. – zakończenie prac projektowych
  • sierpień 2020 r. - planowany termin złożenia wniosku o ZRID
Aktualny stan realizacji: 
  • Odebrano dokumentację projektową
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 25-05-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 07-04-2020