Przebudowa ul. Radosnej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Radosnej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Radosna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej. Prace obejmują również budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.

Terminy: 
  • III kwartał 2024 r. - planowany wybór wykonawcy robót budowlanych
  • II kwartał 2025 r. - planowany termin zakończenia robót budowlanych 
Aktualny stan realizacji: 
  • Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 28.06.2024
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 28.06.2024 - 12:33
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 23.07.2024 - 11:03