Przebudowa ul. Pokrzywno

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji dla rozbudowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej w Poznaniu.

Terminy: 
  • wrzesień 2021 r. – wykonanie projektu budowlanego
  • listopad 2021 r. – wykonanie projektu wykonawczego
  • luty 2022 r. – uzyskanie decyzji ZRID
  • lipiec 2022 r. - podpisano umowę z Wykonawcą
  • III kwartał 2022 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
  • III kwartał 2023 r. - planowany termin zakończenia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 15.10.2018
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 25.02.2022 - 11:55
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 08.08.2022 - 11:07