Przebudowa ul. Pokrzywno

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji dla rozbudowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej w Poznaniu.

Terminy: 

 

  • październik 2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej

  • listopad 2020 r. – umowny termin odbioru dokumentacji projektowej

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 15-10-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020