Przebudowa ul. Pokrzywno

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji dla rozbudowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej w Poznaniu.

Terminy: 
  • wrzesień 2021 r. – wykonanie projektu budowlanego
  • listopad 2021 r. – wykonanie projektu wykonawczego
  • styczeń 2022 r. – planowane uzyskanie decyzji ZRID
  • I kwartał 2022 r. - planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 15-10-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 16-06-2021