Przebudowa ul. Ogrodowej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Ogrodowej - opracowanie dokumentacji projektowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych, której przedmiotem jest jest przebudowa ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ratajczaka do skrzyżowania ulic Krysiewicza, Ogrodowej i Piekary oraz wymiana nawierzchni w ulicach Piekary, Krysiewicza, Ogrodowej oraz Długiej w podziale na następujące zakresy, umożliwiające ich późniejszą realizację w różnym czasie:

  • obszar pomiędzy ogrodzeniem Parku Dąbrowskiego, a południowym krawężnikiem jezdni,
  • obszar pomiędzy krawężnikiem południowym jezdni, a elewacją budynków po stronie północnej ul. Ogrodowej,
  • skrzyżowanie ulic Krysiewicza, Ogrodowej i Piekary,
  • wymiana nawierzchni w ulicach Piekary, Krysiewicza, Ogrodowej oraz Długiej. 
Terminy: 
  • listopad 2021r. - marzec 2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej
  • czerwiec 2023 r. - planowane rozliczenie z Dysponentem
Aktualny stan realizacji: 

Trwają prace projektowe

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 04-11-2021
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 25-11-2021