Przebudowa ul. Bocianiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Bocianiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ul. Bocianiej wraz z odwodnieniem i układem zieleni. W ramach inwestycji jezdnia, na której dopuszczony będzie również ruch pieszych, uzyska nawierzchnię z kostki betonowej, powstaną również zjazdy do położonych przy ulicy posesji.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • październik 2020 r. – przetarg na wykonawcę robót budowlanych
  • listopad 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych
  • listopad 2020 r. – marzec 2021 r. – przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych
  • marzec 2021 r. – czerwiec 2021 r. – odbiór końcowy i rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
  • Trwają roboty budowlane.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 20-10-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02-03-2021