Projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo/Skibowa

Skrzyżowanie ul. Szczepankowo i Skibowa
Nazwa zadania: 

Projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo/Skibowa

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie projektu ul. Szczepankowo na odcinku od skrzyżowania ulic Siedliskowa i Roślinna do skrzyżowania z ulicą Owocową wraz ze skrzyżowaniami. Skrzyżowanie ul Szczepankowo i Skibowa będzie zaprojektowane w formie małego ronda. Dodatkowo zostanie wykonany projekt chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, kanału technologicznego, odwodnienia i zieleni. 

 

Terminy: 
  • wrzesień 2022 r. - opracowanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy
  • I kwartał 2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej 
  • I - II kwartał 2023 r. - planowe uzyskanie decyzji ZRID 
Aktualny stan realizacji: 
  • Podpisano umowę z Biurem Projektowym 
  • Trwają prace nad opracowaniem koncepcji
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 26.07.2022
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 26.07.2022 - 13:01
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 29.07.2022 - 09:29