Prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków - część III

Nazwa zadania: 

Prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków - część III

Dysponent: 

Poznański Zespół Żłobków; os. B. Chrobrego 108

Ogólny opis zadania: 

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na: 

  • przebudowie strefy wejścia wraz ze zmianą zagospodarowania w Żłobku Balbinka,

  • budowie ogrodzenia działki od strony ulicy oraz zmianie sposobu zagospodarowania terenu w żłobku Stokrotka,

  • przebudowie wewnętrznych instalacji sanitarnych – kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej w Żłobku Calineczka,

  • wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz zmianie sposobu zagospodarowania pomieszczeń na parterze wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych w żłobku Królewna Śnieżka

Terminy: 
  • II kwartał 2024 r. – przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych
  • III kwartał 2024 r. – I kwartał 2025r. –  planowana realizacja robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowalne w zakresie żłobków Calineczka, Stokrotka i Balbinka

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 22.04.2024
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 22.04.2024 - 12:59
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 23.07.2024 - 10:55