Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych

Nazwa zadania: 

Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Ogólny opis zadania: 

Przygotowanie branżowej dokumentacji technicznej (tj. audytów efektywności energetycznej oraz projektów budowlano-wykonawczych wraz z ekspertyzami w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków oraz nietoperzy) dla 21 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Realizacja projektu będzie obejmować działania termomodernizacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Terminy: 
  • II kwartał 2022 r. – planowane opracowanie ekspertyz ornitologicznych
  • II/III kwartał 2022 r. – planowane opracowanie/zaktualizowanie audytów efektywności energetycznej i oświetleniowej
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz weryfikatora dla zadania.
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 06.04.2022
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 06.04.2022 - 12:50
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06.04.2022 - 13:38