Modernizacja podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską

Nazwa zadania: 

Modernizacja podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na modernizacji podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską.

Terminy: 
  • II kwartał 2024 r. – planowane postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych
  • II/III kwartał 2024 r. – planowane przekazanie placu budowy
  • IV kwartał 2025 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
  • IV kwartał 2025 r. – planowane rozliczenie i zakończenie zadania inwestycyjnego
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa postępowanie przetargowe na wybór inżyniera kontraktu 
  • Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Rezerwa subwencji ogólnej 2024 Ministerstwa Infrastruktury

Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 12.03.2024
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 12.03.2024 - 10:15
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 28.06.2024 - 12:43