Modernizacja Budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

Nazwa zadania: 

Modernizacja Budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

Dysponent: 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ogólny opis zadania: 

Zadanie realizowane jest w oparciu o zalecenia Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nałożył na POSUM obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego.

W związku z tym konieczne jest sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji budynku, sprawdzenie jego zgodności z właściwymi przepisami i wykonanie projektu zamiennego, który doprowadzi obiekt do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. Projektant, konsultując się z Zamawiającym, zweryfikuje docelowe przeznaczenie powierzchni i pomieszczeń w budynkach POSUM. Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne.

Terminy: 
  • I połowa 2022 r. - planowane ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych
  • I połowa 2023 r. - planowane zakończenie prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 25.11.2020
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 25.11.2020 - 08:00
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 12.04.2022 - 13:58