Modernizacja Budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

Nazwa zadania: 

Modernizacja Budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

Dysponent: 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ogólny opis zadania: 

Zadanie realizowane jest w oparciu o zalecenia Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nałożył na POSUM obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego.

W związku z tym konieczne jest sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji budynku, sprawdzenie jego zgodności z właściwymi przepisami i wykonanie projektu zamiennego, który doprowadzi obiekt do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. Projektant, konsultując się z Zamawiającym, zweryfikuje docelowe przeznaczenie powierzchni i pomieszczeń w budynkach POSUM. Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne.

Terminy: 
  • IV kwartał 2020 r. -  Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji zamiennej i nadzoru autorskiego
  • I kwartał 2021 r. –   Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej
  • III kwartał 2021 r. - Zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
  • IV kwartał 2021 r. – Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • IV kwartał 2022 r. – Zakończenie realizacji robót budowlanych
  • I kwartał 2023 r. – Zakończenie i rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa postepowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 25-11-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-01-2021