Drogi rowerowe w wzdłuż ulicy Strzeleckiej - prace projektowe

Nazwa zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących fragmentów drogi
dla rowerów w ul. Strzeleckiej oraz skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej – Garbary
– Królowej Jadwigi

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej w ul. Strzeleckiej wraz z dostosowaniem przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi, Droga Dębińska i Strzelecka do obowiązujących przepisów

Terminy: 
  • sierpień 2021 r. – podpisano umowę na prace projektowe

  • IV kwartał 2022 r. – zakończenie prac projektowych i uzyskanie prawomocnej decyzji na realizację inwestycji

Aktualny stan realizacji: 
  • trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 25.10.2021
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 03.03.2022 - 14:59
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 12.04.2022 - 13:53