Centrum Sportów Wrotkarskich - prace projektowe

Nazwa zadania: 

Centrum Sportów Wrotkarskich, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji, udzielającej pozwolenia na budowę

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej toru wrotkarskiego o długości 200 m i szerokości 7 m wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Projekt odpowiadać będzie wymogom FIRS – Światowej Federacji Sportów Wrotkarskich.

Terminy: 
  • kwiecień 2021 r. – podpisano umowę na prace projektowe
  • luty 2022 r. – uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
Aktualny stan realizacji: 

Trwają prace projektowe.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Data publikacji: 05-11-2021
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 26-11-2021