Budowa ulicy Nadwarciańskiej – rozbudowa Kolektora Moraskiego

Nazwa zadania: 

Budowa ulicy Nadwarciańskiej – rozbudowa Kolektora Moraskiego

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji pozwalających na realizację inwestycji zaplanowanej na rzecz Miasta oraz Aquanet S.A.

Inwestycja Miasta obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie przebudowę ulicy Nadwarciańskiej na odcinku od ul. Tymiankowej do ul. Bożywoja wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. Planowana ulica ma mieć jezdnię o szerokości 5 oraz jednostronny chodnik o szerokości 2 m po stronie zachodniej.

Inwestycja Aquanetu S.A. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a później – na jej podstawie - budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem jej do Kolektora Moraskiego.  

Terminy: 
  • Listopad 2021 r. – opracowanie dokumentacji technicznej z decyzją ZRID
Aktualny stan realizacji: 
  • W postępowaniu przetargowym na wykonawcę dokumentacji technicznej wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data utworzenia: 18.08.2020
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 24.11.2021 - 15:09