Budowa ul. Ożarowskiej - prace projektowe

Nazwa zadania: 

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie budowy ul. Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej.

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie w pełnym zakresie ul. Ożarowskiej na odcinku od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej i na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej wraz z przebudową skrzyżowań.

Terminy: 
  • IV kwartał 2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji
  • IV kwartał 2023 r. – odbiór dokumentacji projektowej
Aktualny stan realizacji: 

Przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 19-11-2021
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 19-11-2021