Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap II - prace projektowe

Nazwa zadania: 

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap II - prace projektowe

Dysponent: 

 ZTM

Ogólny opis zadania: 

Kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańskiej, Szelągowskiej i Naramowickiej do skrzyżowania ulic Garbary i Estkowskiego. Przebieg trasy zaplanowano w ciągu ulic Szelągowskiej oraz Garbary.

Wraz z budową trasy tramwajowej, planowana jest również:

  • modernizacja/remont ul. Szelągowskiej,
  • przebudowa skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych w zakresie niezbędnym,
  • przebudowa wiaduktu kolejowego stacji Poznań Garbary.

Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej oraz modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

Cel inwestycji:

  • poprawienie komfortu życia mieszkańców Naramowic poprzez usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz rozbudowę i modernizację podstawowego szkieletu infrastruktury drogowej,
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomu hałasu, poprzez przeniesienia obciążenia transportowego na komunikację zbiorową oraz „upłynnienie” ruchu samochodowego,
  • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego, wskutek modernizacji/budowy infrastruktury  drogowo–rowerowej oraz utworzenie szybkiej komunikacji zbiorowej, w postaci wydzielonej trasy tramwajowej.
Terminy: 
  • 2022 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Aktualny stan realizacji: 
  • Opracowano koncepcję trasy z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych oraz trwa procedura pozyskania decyzji środowiskowej.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 04.01.2017
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 25.02.2022 - 14:08
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 12.04.2022 - 11:44