Budowa kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastruktura techniczną – etap II

Nazwa zadania: 

Budowa kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastruktura techniczną – etap II

Dysponent: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ogólny opis zadania: 

W ramach zadania wybudowany zostanie parking wraz z fragmentem drogi dojazdowej i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Terminy: 
  • II kwartał 2024 r. – planowane rozpoczęcie robót budowanych
  • III kwartał 2024 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Ogłoszono przetarg na roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 14.02.2024
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 14.02.2024 - 09:57
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 12.06.2024 - 11:07