Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miastkowskiej

Nazwa zadania: 

Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowę na jej podstawie jezdni i chodnika w ulicach Gryfińskiej i Wyszomierskiej, rozszerzony o budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Miastkowskiej.

Terminy: 
  • 2021 r. - planowany termin wykonania prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace zwiazane z realizacją pierwszego etapu budowy ul. Gryfińskiej - na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Okoneckiej.
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 17-01-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 23-06-2021