Budowa drogi rowerowej wzdłuż Estkowskiego, Wolnicy i Solnej

Nazwa zadania: 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Estkowskiego, Wolnicy i Solnej 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej na odcinku od mostu Chrobrego do ul. Kulasa.

Terminy: 
  • listopad 2020 r. – planowane zakończenie prac projektowych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe.
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16-10-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 14-08-2020