Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych  w ramach zadań:  „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu (ZDM/P/073) oraz „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu Golęcińskiej w Poznaniu (ZDM/P/111).

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której powstaną dwa wiadukty drogowe nad linią kolejową nr 354, zlokalizowane w ciągu ulicy Lutyckiej (DK 92) i Golęcińskiej (nowy przebieg), przebudowane zostaną ulice: Podolańska, Golęcińska (w rejonie szkoły), ul. Wojska Polskiego (w rejonie ul. Warmińskiej) oraz fragment ul. Homera.

W zakresie opracowania dokumentacji koncepcyjnej znajduje się:

  • przedłużenie Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej),
  • łącznik między ul. Golęcińską i Lutycką,
  • przebudowa ul. Lutyckiej (od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do wysokości ulicy Koszalińskiej),
  • przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Koszalińskiej, nad ul. Lutycką.
Terminy: 
  • 2022 r. - planowany odbiór dokumentacji projektowej
  • 2022/2024 r. - planowane roboty budowlane
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 26.09.2019
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 26.09.2019 - 11:04
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 02.06.2022 - 12:04