Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych  w ramach zadań:  „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu (ZDM/P/073) oraz „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu Golęcińskiej w Poznaniu (ZDM/P/111).

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której powstaną:

 1. dwa wiadukty drogowe nad linią kolejową nr 354, zlokalizowane w ciągu ulicy Lutyckiej (DK 92) i Golęcińskiej (nowy przebieg);
 2. niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego układ drogowy - m.in.:
 • przedłużenie Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej),
 • ul. Jasielska (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu),
 • łącznik między ul. Golęcińską i Lutycką,
 • rondo na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej i Literackiej,
 • ciąg pieszo-rowerowy lub chodnik i droga dla rowerów w rejonie Fortu VIa,
 • przebudowane ulice: Podolańska, Lutycka(od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do wysokości ulicy Koszalińskiej), ul. Golęcińska (od skrzyżowania z istniejącym przebiegiem do wiaduktu nad ul. Lutycką,  w ciągu ul. Koszalińskiej),
 • przebudowany wiadukt drogowy w ciągu ul. Koszalińskiej, nad ul. Lutycką,
 • drogi akcesyjne, których wybudowanie wynika z konieczności zapewnienia dojazdów do posesji.
Terminy: 
 • III kwartał 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej
 • III kwartał 2021 r. - przetarg na roboty budowlane
Aktualny stan realizacji: 
 • Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 26-09-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-08-2020